Швеция

:

Шведска крона

20 крони гръб 1 крона

Шведска крона - официалната валута на Швеция. Дели се на 100 йоре. Международният валутен код на шведската крона е SEK.

Първата шведска крона е била емитирана през 1873 година.

Монетите в циркулация са със стойности от 50 йоре, 1, 5 и 10 крони.

Банкнотите са с номинал от 20, 50, 100, 500 и 1000 шведски крони.
Швеция - снимки и информация за страната
© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.